Trenutno pregledavate SEKTOR VINA – Intervencija 58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja

SEKTOR VINA – Intervencija 58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja

Na temelju članka 34. Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. (Narodne novine br. 140/2023 i 152/2023), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. za intervenciju “ 58.1.b.01. - INVWINE – Ulaganja"

Prihvatljivi korisnici su poduzeća u sektoru vina (vinarije,
fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom i
prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih
proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 

1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.), organizacije proizvođača vina,
udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Podnositelji zahtjeva za potporu mogu biti:
– fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak/dobit
– mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna
EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR
– velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna
EUR
– velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i
više

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:
a) 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća
b) 750.000 eura za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200
milijuna eura
c) 550.000 eura za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna eura i
više.

Potpora odnosno financijska pomoć Unije u vidu intenziteta potpore iznosi:
a) 50 % prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća
b) 25 % od prihvatljivih troškova za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom
manjim od 200 milijuna eura
c) 24 % prihvatljivih troškova za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200
milijuna eura i više.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 22. siječnja 2024. od 12:00 sati do 01. ožujka 2024. do 12:00 sati.

Odgovori